Kompleksowa i precyzyjna weryfikacji rynku

Kompleksowa i precyzyjna weryfikacji rynku

Wsparcie przy tworzeniu profili stanowisk

Wsparcie przy tworzeniu profili stanowisk

Wnikliwa i obiektywna oceny kandydatów

Wnikliwa i obiektywna oceny kandydatów

Parker Smith świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania, oceny i selekcji pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.